รายการ สถานีสุวรรณภูมิ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คุณครูผู้รังสรรค์พินิจวรรณกรรมซีไรต์


1 ความคิดเห็น:

  1. วิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์เป็นวิชาที่สื่อมวลชนให้ความสนใจและยกย่องว่าเป็นวิชาที่ ส่งเสริมด้านการอ่านและพัฒนาการใช้ภาษาไทย

    ตอบลบ