รายการ สถานีสุวรรณภูมิ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กวีซีไรต์ปี ๒๕๔๗ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษร่วมเสวนากับนักเรียนในหัวข้อ "วรรณศิลป์ในดวงใจ กวีซีไรต์แม่น้ำรำลึก" ในกิจกรรมวันพบนักเขียนคนดัง นักอ่านคนเด่น  ณ ห้องประชุมพิพ้ฒนปริยัติสุนทร โรงเรียนเทพลีลาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น