รายการ สถานีสุวรรณภูมิ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


นักเขียนซีไรต์-ศิลปินแห่งชาติปี ๒๕๕๖

ห้องสมุด มสธ. ร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ตามสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ประกาศรายชื่อ "ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2556 สาขาวรรณศิลป์" ได้แก่
  • นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ)
  • นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์)
  • นายวินทร์ เลียววาริน (วินทร์ เลียววาริน)

นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ)

เกิดวันที่ 18 ส.ค. 2487 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 70 ปี นามปากกาที่ โสภาค สุวรรณเขียนนวนิยายได้หลายแนว  ตลอดจนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ นวนิยายรัก นวนิยายจิตวิทยา นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวและสะท้อนสังคม นวนิยายเรื่องเด่น ๆ ที่ได้รับความนิยม เช่น ฟ้าจรดทราย สายโลหิต ญาติกา รักในสายหมอก ปุลากง เงาราหู จินตปาตี เป็นต้น นวนิยายของโสภาค สุวรรณให้ความบันเทิงและเปี่ยมไปด้วยสาระ ทำให้เป็นนักเขียนยอดนิยมที่ครองใจผู้อ่านมายาวนาน

หนังสือทั่วไป

เลขเรียกหนังสือ: PL4209 ส94 2540
ชื่อเรื่อง: ละอองรักจากดวงดาว
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2540.

เลขเรียกหนังสือ: E169.02 ส9
ชื่อเรื่อง: ยิปซีทัวร์
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : ศิลปบรรณาคาร, 2529
เลขเรียกหนังสือ: F1216 ส9
ชื่อเรื่อง: เม กุสต้า (เอล) เม็กซิโก
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, [252-?]

นวนิยาย


เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ส94บ64
ชื่อเรื่อง: บาลาไลก้า  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2547.

เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ส94บ7
ชื่อเรื่อง: บุหงารำไป
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2544.
เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ส94ส52
ชื่อเรื่อง: สงครามดอกรัก  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: อรุณ, 2543.

เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ส94ร63
ชื่อเรื่อง: ระบำใบ
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2543.

เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ส94ท46
ชื่อเรื่อง: ทรายสามสี  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2540.

เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ส94จ5 2531
ชื่อเรื่อง: จินตปาตี
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2531.
เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ส94ฟ6 2526
ชื่อเรื่อง: ฟ้าจรดทราย
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2526.

เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ศ65ร6
ชื่อเรื่อง: รักในสายหมอก
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2520.

เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ส94ส7
ชื่อเรื่อง: เสี้ยนดอกงิ้ว
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, [25--].


นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์)

เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2495 ที่จ.เชียงราย ปัจจุบันอายุ 62 ปี ช่วงวัยเยาว์ เขามักไปบ้านย่าบ้านยาย ได้ฟังนิทานพื้นบ้านทางเหนือจากย่ายายอยู่เสมอ จึงชอบแต่งนิทานเรื่องสัตว์ต่าง ๆ และใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียน นามปากกาที่ใช้ได้แก่ ก้าว จันทร์คำน้อย และมาลา คำจันทร์ ผลงานยุคเริ่มแรกเป็นร้อยกรอง บทกวีชิ้นแรก คือ “นิราศผาโขง” แต่งด้วยกลอนแปดมีความยาวร้อยกว่าบท รวมทั้งยังมีอีกหลายเรื่องแต่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ รวมถึงเรื่องสั้น เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลช่อการะเกด

หนังสือทั่วไป

เลขเรียกหนังสือ: PL4193 ม64 2551
ชื่อเรื่อง: พจนานุกรมคำเมือง
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : ริช, 2551.

เลขเรียกหนังสือ: PL4209.1 ม6จ7 2550
ชื่อเรื่อง: เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, 2550.
เลขเรียกหนังสือ: PL4209 ม644
ชื่อเรื่อง: แก้วลอดฟ้า
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548.

นวนิยาย

เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ม64ห6
ชื่อเรื่อง: หัวใจพระเจ้า  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2550.

เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ม64ส4 2545
ชื่อเรื่อง: สร้อยสุคันธา
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิติชน, 2545.

เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ม64ห6
ชื่อเรื่อง: ไอ้ค่อม  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2544.

เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ม64บ6 2534
ชื่อเรื่อง: บ้านไร่ชายดง
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณาธร, 2534.

เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ม64น2 2534
ชื่อเรื่อง: นกแอ่นฟ้า  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: ทานตะวัน, 2534.

เยาวชน

เลขเรียกหนังสือ : Juv ย ม6ว6
ชื่อเรื่อง: วิถีคนกล้า
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.

เลขเรียกหนังสือ : Juv ย ม6ล7
ชื่อเรื่อง: ลูกป่า
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : คนวรรณกรรม, 2525.


เรื่องสั้น

เลขเรียกหนังสือ : SS รส ม64ร5 2530
ชื่อเรื่อง: รวมเรื่องสั้นหนึ่งรอบทศวรรษลมเหนือและป่าหนาว
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : คำเฉลียว, 2530.


นายวารินทร์ เลี้ยววาริณ (วินทร์ เลียววาริณ)

นายวารินทร์ เลี้ยววาริณ เกิดวันที่ 3 เม.ย. 2499 ที่จ.สงขลา ปัจจุบันอายุ 58 ปี นามปากกา วินทร์ เลียววาริณ เป็นนักเขียนอาชีพ สร้างสรรค์ผลงานมายาวนานกว่า 20 ปี เขียนวรรณกรรมได้หลายรูปแบบทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี และความเรียง มีชื่อเสียงจากการเป็นนักเขียนวรรณกรรม แนวทดลอง คือไม่ติดยึดกับรูปแบบวรรณกรรมตามจารีต แต่พัฒนาโดยใช้ศิลปะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ทำให้ได้รับรางวัลซีไรต์ 2 ครั้ง รางวัลศิลปาธร รางวัลช่อการะเกด


หนังสือทั่วไป

เลขเรียกหนังสือ: PL4205 ว63 2554
ชื่อเรื่อง: หัวกลวงในหลุมดำ
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : 113, 2554
เลขเรียกหนังสือ: BF632 ว633 2550
ชื่อเรื่อง: เบื้องบนยังมีแสงดาว
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 113, 2550.

เลขเรียกหนังสือ: PL4209 ว633
ชื่อเรื่อง: ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล
สำนักพิมพ์:  กรุงเทพฯ : อมรรินทร์บุ๊คเซ้นเตอร์, 2548.

นวนิยาย

เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ว63ป
ชื่อเรื่อง: บุหงาปารี  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ 113, 2551.
เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ว63บ6
ชื่อเรื่อง: บางกะโพ้ง  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ 113, 2550.

เลขเรียกหนังสือ: Fic นว ว63 2546
ชื่อเรื่อง: ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน  
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ 113, 2546.
เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ว63ป6
ชื่อเรื่อง: ปีกแดง
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 113, 2545.
เลขเรียกหนังสือ : Fic นว ว63ฝ3
ชื่อเรื่อง: ฝนตกขึ้นฟ้า
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2544.

เรื่องสั้น

เลขเรียกหนังสือ : SS รส ว633ส6
ชื่อเรื่อง: สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร(ดอกหญ้า), 2542.

เลขเรียกหนังสือ : SS รส ว633ส4
ชื่อเรื่อง: สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539.

เลขเรียกหนังสือ : SS รส ว633น 2546
ชื่อเรื่อง: น้ำแข็งยูนิตตราควายบิน
สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2531.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น