รายการ สถานีสุวรรณภูมิ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มุมมองของคุณวัชระ สัจจะสารสินต่อการเรียนการสอนวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์

๗. คุณวัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนซีไรต์ปี ๒๕๕๑ จากผลงานเรื่องสั้น เราหลงลืมอะไรบางอย่าง แสดงทัศนะว่า

" ก็มองว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ หลักสูตรที่เปิดสอนวิชาซีไรต์โดยตรงอย่างจริงๆจังๆของอาจารย์นัยนา ซึ่งน่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวที่เปิดสอนแบบนี้ โดยทำให้นักเรียนได้อ่านหนังสือและสัมผัสกับนักเขียน ให้เด็กได้มีโอกาสซักถาม สิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวหนังสือ ที่มาของการสร้างสรรค์งาน ทำให้นักเรียนเข้าใจตัวงานมากขึ้น เข้าใจความหมายที่สื่อ...ส่วนตัวผม มองว่า นักเขียนก็สามารถเรียนรู้จากเด็กๆด้วยทำให้นักเขียนได้กลับมาสำรวจตัวเองว่ามีคนที่มองมุมต่าง เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเขียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วย
สำหรับมุมซีไรต์สัมพันธ์ในห้องสมุด...ผมว่าทำให้นักเขียนเกิดความรู้สึกที่ดีที่มีคนชื่นชม มีทั้งการนำเสนอภาพถ่ายและกิจกรรมร่วมกับนักเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการอยากอ่านหนังสือ สนับสนุนให้ฝึกนิสัยรักการอ่าน...ผมว่าดีครับ ขอให้ทำต่อไป..เป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับ "


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น