รายการ สถานีสุวรรณภูมิ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มุมมองของคุณบินหลา สันกาลาคีรี ต่อการเรียนการสอนวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์

๘. คุณบินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนซีไรต์ปี ๒๕๔๘ จากผลงานเรื่องสั้น เจ้าหงิญ แสดงทัศนะว่า

" เป็นกลวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กได้อ่านหนังสือ ผมประทับใจอาจารย์ที่ทำให้เด็กกล้าหาญ กล้าซักถาม แสดงความคิดกล้าอธิบายความคิด ซึ่งกระบวนการสอนของเมืองไทยยังด้อยตรงจุดนี้ คุยเรื่องหนังสือเป็นเรื่องยาก..ยิ่งเป็นหนังสือที่ถูกประทับตราซีไรต์..มันยิ่งยากขึ้นไปอีก เด็กจะกล้าถามหรือเปล่า? แต่อาจารย์ทำได้..เพราะบุคลิกอาจารย์เป็นคนกล้า เด็กนักเรียนจึงกล้าที่จะถามตามแบบอาจารย์ และที่สำคัญเด็กมีความภาคภูมิใจในวิชาที่เรียน เพราะเปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย ถ้าถามผมว่าการศึกษาคืออะไร? ผมก็จะตอบว่า การศึกษาคือการเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดและทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดและไม่ต้องเชื่อว่ามันจะล้มเหลว วิชานี้มีส่วนนี้ ผมเองไม่ค่อยเชื่อว่าหนังสือซีไรต์จะดีที่สุด แต่การลงลึกในรายละเอียดของหนังสือจะทำให้เด็กได้ประโยชน์ ตัวข่าวสารก็เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระหายที่อยากอ่าน ยิ่งมีคนชี้นำ ชักจูง อาจารย์สามารถดึงจุดนี้มาใช้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเด็กนักเรียน..ผมประทับใจมาก "
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น